Sanktuarium Maryjne  (Zabytki)

Święta Lipka 29 Święta Lipka

Sanktuarium Maryjne
telefon

755... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Legenda Opowieść o Sanktuarium w Św. Lipce warto jest zacząć nietypowo, bo od legendy, która najczęściej jako ciekawy smaczek, podawana jest na koniec. A w tym wypadku stanowi początek... Zaczęło się w lochu kętrzyńskiego kościoła św. Jerzego. Znajdował się w nim więzień skazany na śmierć. I to właśnie jemu ukazała się Matka Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci z Jezuskiem. Jej niezwykły obraz wbił się go głowy skazańca tak silnie, że w ciągu nocy w natchnieniu wyrzeźbił w drewnie to, o co prosiła. Figurka była niezwykłej urody i wprawiła wszystkich w zachwyt i zdziwienie. Uwolniono więźnia wierząc, że był to znak boski. On uważał tak samo, dlatego będąc już na wolności, zawiesił figurkę na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła cudami. Właśnie w jej miejscu stoi teraz Santktuarium. Częstochowa Północy Do wybudowanej po objawieniu więźnia kaplicy w świętej Lipce pielgrzymowano już w średniowieczu. Była popularna do tego...

strona www:

Restauracje w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."