Muzeum Mazurskie w Szczytnie  (Muzea)

Henryka Sienkiewicza 1 Szczytno

Muzeum Mazurskie w Szczytnie
telefon

624... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Muzeum w Szczytnie powstało w 1925 r . Jego siedzibą stał się zamek. Już od początku miało niezwykle ciekawe zbiory. Wśród nich m.in. wyposażenie izby mazurskiej, kilka nowoodkrytych czółen-łodzi dłubanek, zrekonstruowany neolityczny grób z Augustowa. W miarę powiększania się zbiorów muzeum otrzymywało od władz miejskich kolejne pomieszczenia zamku szczycieńskiego.

Z przeszłości... II wojna światowa mimo że przyniosła duże zniszczenia miasta, oszczędziła zamek i jego zbiory. Pierwszy polski starosta powiatowy Walter Późny-Woźniak w kwietniu 1945 r. zabezpieczył zbiory i nie dopuścił do ich rozproszenia, do czego niechybnie przyczyniłoby się wojsko radzieckie, które zajęło miasto w lutym 1945 r. Powojenne dzieje muzeum w Szczytnie można podzielić na trzy okresy: pionierski z licznymi zmianami organizacyjnymi, lokalowymi i kadrowymi; okres stabilizacji w zakresie nadzoru i finansowania pod rządami władzy powiatowych Szczytna i ostatni - włączenia Muzeum w struktury obecnego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W 1946 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Muzeum do pomieszczeń ratusza, gdzie zapewniono lepsze niż w zamku warunki. Teraźniejszość Zbiory Muzeum w Szczytnie liczą około cztery i pół tysiąca muzealiów. W muzeum prowadzone są działy: Archeologii, Zbiorów Artystyczno - Historycznych, Etnografii, Numizmatów, Przyrody oraz Pomocy...

strona www:

Noclegi w okolicy

zwiń

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."