Zobacz także

Szestno. Tu cofniesz się w czasie

A A

ciekawe miejsca na mazurach,  co zwiedzać na mazurach,  szestno ciekawe miejsca

Zobacz również

Zwiedzając Mazury warto czasem porzucić utarte szlaki i odwiedzić miejsca, które na wielu zrobią wrażenie. Jednym z nich jest Szestno, nieduża miejscowość leżąca w pobliżu Mrągowa, gdzie już za czasów Galindów znajdowała się ważna osada. Wieś kryje wiele tajemnic – oto niektóre z nich.

Ślady plemienia Galindów


Przed przybyciem Krzyżaków Warmię i Mazury zamieszkiwali Prusowie. Podzieleni na wojownicze plemiona skutecznie uprzykrzali życie mieszkańcom sąsiednich krain. Dzisiaj trudno znaleźć ślady ich osad, ale nie jest to niemożliwe. Wprawne oko dostrzeże pozostałości pruskiego grodziska między innymi w okolicach Szestna – a dokładnie w Czarnym Lesie.

Obecność grodziska z wczesnego średniowiecza (około X lub XI wiek) to nie lokalna legenda, słowa miejscowych potwierdziły wykopaliska. Archeolodzy przyjechali do Szestna już w latach 70. XX wieku. Podczas swoich prac odkryli osadę oraz gród, który chroniła drewniana palisada. Zabudowania znajdowały się na wzgórzu, o czym świadczyły ozdoby i przedmioty codziennego użytków dawnych mieszkańców. Innym dowodem na istnienie osady są pochówki, które również znaleziono podczas wykopalisk.

Ciekawa jest również teoria dotycząca tego, w jaki sposób doszło do opuszczenia miejsca przez Galindów. Niektórzy podejrzewają, że mogli przyczynić się do tego Wikingowie. Wojownicy z północy często zapuszczali się w te rejony, napadając na napotkane osady. Jak było w rzeczywistości? Pozostanie to już tylko romantyczną legendą.

W Szestnie znajdziesz również gotyk


Centralny punkt wsi stanowi gotycki kościół, wybudowany w czasach krzyżackich. Jego masywna bryła i wysoka wieża świadczą o tym, iż był nie tylko miejscem modlitwy mieszkańców, ale i ważnym obiektem obronnym. Niestety do naszych czasów nie zachował się w całości gotycki gmach – został odbudowany w 1618 roku po pożarze.

W wystroju kościoła dominuje barok, gotyckie są tam przede wszystkim akcenty, jak rzeźby Matki Boskiej oraz świętych Piotra i Pawła. Umieszczono je w ołtarzu głównym, pochodzącym z 1630 roku. Ciekawostkę stanowi fakt umieszczenia w obramowaniu ołtarza dwóch rzeźbionych głów – Marcina Lutra i szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa. To pamiątka po czasach, gdy kościół służył protestantom.

Wśród interesujących przedmiotów są miedziane chorągwie pogrzebowe włodarzy Szestna, tablica z epitafium Fabiana von Lehndorf, zmarłego w 1650 roku, a także tablice pamiątkowe z nazwiskami mieszkańców miejscowości poległych podczas wojen napoleońskich, wojny francusko-pruskiej i pierwszej wojny światowej.

Zdecydowanie gorzej zachowanym zabytkiem pamiętającym czasy średniowiecza jest krzyżacki zamek, a właściwie jego pozostałości. Zachował się tylko murowany kikut oraz dolne partie obwodu. Trudno uwierzyć, że w średniowieczu stanowił element systemu obronnego, powstrzymującego ataki wojowniczych Litwinów…

Historia zamku jest bardzo ciekawa. Pierwsza, drewniana warownia spaliła się podczas litewskiego najazdu. W 1367 roku powstał już murowany gmach, który cztery lata później został ponownie zaatakowany przez Litwinów, jednak zniszczyli już tylko przedzamcze. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego mieściła się tam siedziba starostwa – urzędnicy rezydowali tu aż do 1751 roku. Kilkadziesiąt lat później zamek został rozebrany.

Zamek w Szestnie doczekał się też legendy… Według gazety „Sensburger Zeitung” podczas remontu drogi Mrągowo-Kętrzyn natrafiono na tunel, który rzekomo prowadził z zamku do kościoła. Miało to być przejście pomiędzy kościołem a pobliskim przytułkiem, będącym jednocześnie lecznicą dla obłożnie chorych.

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."