Zamek w Szymbarku  (Zamki)

  Szymbark

Zamek w Szymbarku

Zamek w Szymbarku niedaleko Iławy wybudowany został na miejscu dawnego pruskiego grodu. Nie jest to nowość, w historii budowy wielu zamków zdarzało się to - nie tylko ze względu na dobre położenie wybierane przez Prusów, ale również ze względu na pozostałe resztki fundamentów. Co do daty powstania szymbarskiego zamku istnieją wątpliwości. Jedni twierdzą, że jego budowa rozpoczęła się w XIII wieku, inni że pod koniec XIV wieku. Tak czy inaczej, zamek ma już swoje lata. Najczęściej uznaje się go za czternastowieczny.

  Właściciele Inicjatorem budowy zamku w Szymbarku był Henryk ze Skarlina - proboszcz kapituły pomezańskiej więc stanowił on właśność kapituły. Po zeświecczeniu państwa krzyżackiego (sekularyzacja nastąpiła w 1525 r.) zamek przeszedł w ręce Albrechta Hohenzollerna, który był ostatnim wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego przed sekularyzacją. Po złożeniu hołdu lennego królowi Polski Zygmuntowi Staremu od 1525 r. aż do śmierci w 1568 r. Hohenzollern sprawował władzę książęcą w dawnym państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce. Hohenzollern oddał zamek we władanie biskupowi Erhardowi von Queiss. Gdy ten zmarł, zamek przejął po nim ewangelicki biskup Georg von Polentz, a następnie jego spadkobiercy. Dzięki zmianom, które podjęli w architekturze zamku, stał się on rezydencją. Kolejni właściciele zamku w Szymbarku to w kolejności: Jonasz Kazimierz von Eulenburg, Teodor Schlieben, a od końca XVII wieku członek słynnego rodu Finckenstein - Ernst Finck von Finckenstei....

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."