Kanał Elbląski dostępny od czerwca!(2015-04-15)

Doczekaliśmy się końca remontu Kanału Elbląskiego! Od czerwca znowu będzie udostępniony wodniakom.

Ilość komentarzy: 0

Żegluga Ostródzko-Elbląska zaprasza(2013-06-18)

Kanał Elbląski uznany został za pomnik historii, a w 2007 r. za jeden z siedmiu cudów Polski. Jego długość to ponad 84 km, z odgałęzieniami - ponad 151 km. Na Kanale od Ostródy do Elbląga znajduje się aż 5 pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny) i 2 śluzy (Miłomłyn i Zielona).

Ilość komentarzy: 3

Ruszają rejsy statkiem po jeziorach mazurskich!(2013-03-15)

W związku z trwającym remontem Kanału Elbląskiego i wyłączeniem go z ruchu turystycznego, statki należące do Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej będą pływać po mazurskich jeziorach. Pierwsze rejsy już w kwietniu!

Ilość komentarzy: 9

Widowisko żeglarskie w Ostródzie(2012-04-17)

Już niedługo, bo w sobotę 21 kwietnia, będziemy mogli podziwiać statki Żeglugi Elbląskiej w wyjątkowej paradzie na ostródzkim jeziorze Drwęckim.

Ilość komentarzy: 2

Rejsy Kanałem Elbląskim dopiero w 2014 roku!(2012-03-22)

Kanał Elbląski to unikat na skalę światową. W tym roku rusza kolejny etap remontu tego zabytku hydrotechnicznego. Zostanie odnowiona ta część kanału, przy której znajdują się pochylnie. W związku z tym rejsy na sezon 2013 zostaną zawieszone. Mamy więc ostatnią szansę aby odbyć rejs Kanałem Elbląskim przed jego zamknięciem.

Ilość komentarzy: 3

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."