Zobacz także

Twierdza Boyen przeszła kolejne zmiany

A A

Zobacz również

Muzeum Twierdzy Boyen
Turystyczna 1

Twierdza Boyen w Giżycku to jedna z największych atrakcji turystycznych miasta. To również jeden z najlepiej zachowanych zabytków – niedawno przeszedł kolejną renowację.

W tym roku, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze odnowiły mur Carnota. Jest to fragment zewnętrznego muru, który otacza całą twierdzę. Podczas prac udało się wzmocnić jego podbudowę i wieńczące go dachówki. Jednak aby udało się zabezpieczyć całość, daleka droga…

Jak zapowiadają władze Giżycka, w kolejnych latach będą się starać o przyznanie funduszy na odnowienie nie tylko reszty muru obronnego, ale również bram wjazdowych (Giżyckiej i Kętrzyńskiej). Natomiast w planie na najbliższe miesiące jest warsztat zbrojmistrza – zakłada on zagospodarowanie najbliższego otoczenia obiektu. Turyści zyskają miejsce, w którym będą mogli poznać historię twierdzy. Znajdzie się również miejsce na punkt gastronomiczny.

Mimo prowadzonych prac Twierdza Boyen dostępna jest dla zwiedzających – jesienią i zimą opłaty za wejście nie są pobierane. Turyści mają swobodny dostęp do laboratorium prochowego i stajni z wozownią, ale zwiedzanie makiety i galerii dostępne jest tylko dla grup zorganizowanych.

Dowiedz się więcej o twierdzy, wejdź i zobacz: Twierdza Boyen w Giżycku

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."