Zabytkowy kościół i cmentarz w Wapniku  (Zabytki)

Wapnik 3 Wapnik

Zabytkowy kościół i cmentarz w Wapniku
telefon

616... wyświetl numer

Powiedz: Ofertę znalazłem w serwisie MAZURY.COM

Wapnik to malutka wieś położona w powiecie lidzbarskim, w okolicy Ornety. Jej dawna, niemiecka jeszcze nazwa, to Kalkstein, a następnie po II wojnie światowej Kruszec.

A właściciele zmieniają się... Przed powstaniem wsi istniała w jej miejscu pruska osada (o czym świadczy kurhan nad rzeką Pasłęką), natomiast pierwsze wzmianki o założeniu wsi pochodzą z 1285 roku. Wieś należała do rodu Kalksteinów (stąd jej nazwa), który był rdzennym rodem na tym terenie. A prawo własności Kalksteinom nadał biskup warmiński Henryk Fleming 20 kwietnia 1285 roku (ten sam, który zbudował nową katedrę we Fromborku i przeniósł tam kapitułę warmińską). Po Kalksteinach Wapnik należał od 1582 r. do końca XVIII wieku do dwóch bratanków kardynała Stanisława Hozjusza (którego ogrom funkcji długo by wymieniać. Dla przykładu był on: poetą, sekretarzem królewski, sekretarzem wielkim koronnym, dyplomatą, biskupem chełmiński i warmiński, kardynałem, teologiem i jednym z czołowych przywódców polskiej i europejskiej kontrreformacji). Niezwykłe "atrakcje turystyczne" - kościół i cmentarz Z pewnością kościół i cmentarz nie należą do typowych atrakcji odwiedzanych na Warmii...

strona www:

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."