Zobacz także

Warmińsko-mazurski Szlak Mikołaja Kopernika

A A

szlaki turystyczne mazury,  szlak mikołaja kopernika,  szlak kopernikowski

Zobacz również

Mikołaj Kopernik to jedna z najsłynniejszych postaci związanych z Warmią i Mazurami. Aby upamiętnić słynnego astronoma, w regionie stworzono szlak, dzięki któremu można zwiedzić miejsca, gdzie spędzał czas.

Wiele osób postać Mikołaja Kopernika kojarzy głównie z Toruniem, gdzie astronom przyszedł na świat. Jednak to na Warmii spędził większość życia i właśnie tu znajduje się najwięcej pamiątek po nim. Wiele z tych miejsc znajduje się na Szlaku Kopernikowskim, który niedawno został odnowiony i na nowo oznakowany.

Wyprawę w poszukiwaniu śladów Mikołajka Kopernika proponujemy zacząć w Olsztynie na zamku kapituły warmińskiej. Kopernik przez trzy lata pełnił tu funkcję administratora i podobno dowodził obroną zamku przed krzyżakami. Obecnie mieści się tu muzeum, a jego najcenniejszym eksponatem jest słoneczna tablica astronomiczna, własnoręcznie wykonana przez astronoma.

Po wyjściu z zamku koniecznie trzeba odnaleźć ławeczkę, na której przysiadł Mikołaj Kopernik. To świetne miejsce do odpoczynku oraz przyjrzenia się olsztyńskiemu staremu miastu. Kolejne miejsce w Olsztynie, które powstało dla upamiętnienia wielkiego człowieka, to planetarium. Otwarto je w pięćsetną rocznicę urodzin Kopernika.

Kolejnym miastem, które odwiedził Mikołaj Kopernik, jest Dobre Miasto. Zachowało ono wiele średniowiecznych zabytków, jak na przykład gotycka kolegiata czy Baszta Bociania z pozostałością dawnych obronnych murów. Kopernik odwiedził Dobre Miasto tylko raz, podczas objazdu diecezji z biskupem Dantyszkiem.

Pełniąc rolę administratora dóbr biskupich Mikołaj Kopernik odwiedzał też inne miasta – Lidzbark Warmiński, Ornetę oraz Pieniężno. Wszystkie znalazły się oczywiście na Szlaku Kopernikowskim. Leży na nim także Braniewo, gdzie astronom prowadził negocjacje z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego.

Jednak najważniejszym miastem na szlaku jest Frombork. To właśnie tu żył i stworzył swoje największe dzieło De revolutionibus orbium coelestium. We fromborskiej katedrze, pod ołtarzem św. Krzyża znajduje się grób Kopernika. W dawnym pałacu biskupim obecnie stworzono Muzeum Mikołaja Kopernika, gdzie można zwiedzać wieżę, w której mieszkał oraz obejrzeć zrekonstruowane przyrządy astronomiczne.

Szlak Kopernikowski kończy się w Elblągu.

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."