Zobacz także

Wirtualna podróż po Kanale Elbląskim

A A

kanał elbląski rejsy,  kanał elbląski wycieczki,  atrakcje turystyczne warmii i mazur,  kanał elbląski

Zobacz również

Kanał Elbląski to unikatowy zabytek techniki, będący jedną z największych atrakcji turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego. Jak informuje Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” już niedługo zostanie zdigitalizowany, co stworzy osobom zainteresowanym tym obiektem zupełnie nowe możliwości!

Kanał Elbląski odwiedzany jest przez tysiące turystów z kraju i z zagranicy, a dzięki niezwykłej popularności jaką się cieszy, zostanie zdigitalizowany! Już w przyszłym roku będzie można wybrać się w wirtualną podróż przez pochylnie i śluzy. Dzięki wirtualnej rzeczywistości przed turystami otworzą się zupełnie nowe możliwości, jak wejście do maszynowni i samodzielne przeprowadzenie śluzowania statku. Aby doświadczyć takiej przygody trzeba będzie przyjechać do Elbląga, do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Cud techniki


Regularne rejsy pasażerskie po Kanale Elbląskim odbywają się już od 1927 roku, natomiast walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. W tym czasie jego fragment został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków. Natomiast w 2011 r. część Kanału Elbląskiego uznano za pomnik historii, a od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie pięciu zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kanał Elbląski wirtualnie


– Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” ma na celu digitalizację fragmentów zabytku techniki, jakim jest Kanał Elbląski – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu. – Istotną częścią tego przedsięwzięcia jest digitalizacja 3D elementów składowych pięciu zespołów pochylni, którą wykonają specjaliści z Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz udokumentowanie zabytkowego szlaku żeglownego w formie wirtualnego spaceru.

Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D cyfrowe modele zespołów pochylni a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji (www.cyfrowewm.pl).

Projekt ma odpowiadać potrzebom naszych czasów, co oznacza między innymi powstanie aplikacji VR. To właśnie dzięki niej będzie można zobaczyć, w jaki sposób pracuje maszynownia pochylni Kanału Elbląskiego.

– Projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to wyzwanie dla całego naszego zespołu, ale i źródło satysfakcji, że przyczyniamy się do zachowania zabytku w wersji cyfrowej oraz promocji i upowszechniania wiedzy o nim – dodaje Hanna Laska-Kleinszmidt.

Realizacja projektu potrwa do końca 2019 roku.

Źródło: materiały prasowe Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."