Wyścig Pięciu Jezior 2019 w Iławie

Miejscowość:
Iława
Miejsce imprezy:
Stacja Duet, ul. Lubawska
Data rozpoczęcia:
2019-04-29
Data zakończenia:
2019-04-29
Godzina rozpoczęcia:
08:00:00

Wyścig Pięciu Jezior to impreza dla amatorów MTB, której głównym organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.


Wyścig Pięciu Jezior dedykowana jest osobom, które chciałyby spróbować swoich sił pośród mazurskich lasów i przyrody.

Start i meta znajduje się przy ulicy Lubawskiej, jednak główna trasa wyścigu została wytyczona na leśnych duktach i drogach gruntowych. Nie zabranie stromych podjazdów, ale i pięknych widowków.

Wyścig odbędzie się na trzech dystansach:
• 56,2 km
• 35,6 km
• 22,3 km

Przewidziany jest również dystans rodzinny, wynoszący 8,4 km.

Opłaty startowe:
• 10 zł /os. na dystans rodzinny (zapisy on-line i w Biurze Zawodów);
• 50 zł – pierwsze 50 zapisanych i opłaconych osób;
• 70 zł – kolejne 50 zapisanych i opłaconych osób;
• 90 zł – pozostałe osoby, które zapiszą się i opłacą start.

Uwaga! Zapisy przyjmowane są tylko do 7 kwietnia 2019!

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej wyścigu (mtb-ilawa.pl).

Inne Zapowiedzi

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."