Zobacz także

Zamek w Działdowie szykuje się do remontu

A A

ciekawe miejsca na mazurach,  zamek w działdowie

Zobacz również

Zamek Krzyżacki
Zamkowa 12

Zamek w Działdowie to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Zabytek nie uniknął losów innych warowni na Warmii i Mazurach – zaniedbany, popadał w ruinę. Na szczęście od kilku lat jego los się poprawia, a kilka dni temu władze miasta i województwa podpisały umowę na remont średniowiecznej części krzyżackiego zamku.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którym na sercu leżał los działdowskiego zamku. Pod koniec listopada burmistrz Działdowa oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali umowę na remont gotyckiej części warowni. Inwestycja ma zostać przeprowadzona do września 2018 roku – wartość całego projektu to ponad osiem milionów złotych.    

Zamek w Działdowie – co się zmieni?    

Zakres prac będzie bardzo szeroki, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zamek stanie się największą atrakcją turystyczną w mieście. W harmonogramie ujęto działania zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynku: w gotyckich salach, na murach oraz dziedzińcu.  

Według udostępnionych informacji w starym skrzydle znajdzie się miejsce na ekspozycje muzealne, pracownię artystyczną oraz informację turystyczną, w nowym sklepiku zwiedzający będą mogli kupić pamiątki oraz regionalne wyroby. Projekt uwzględnia też stworzenie galerii widokowej…    

Zamek w Działdowie – historia    

Budowa działdowskiego zamku rozpoczęła się na początku XIV wieku, kiedy okoliczne ziemie nabył Zakon Krzyżacki. Najstarszą częścią był tzw. Dom Duży, następnie wzniesiono jeszcze bramę wjazdową z wieżami i kolejne dwa skrzydła mieszkalne. Dostępu do zamku broniły nie tylko mury oraz fosa, ale również naturalne przeszkody, takie jak bagna i rzeka. Mimo tego, że krzyżacka warownia była dobrze ufortyfikowana, wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Walczyli o nią Krzyżacy, Polacy, Szwedzi i Litwini… Po likwidacji Zakonu Krzyżackiego i powstaniu Prus Książęcych, zamek w Działdowie pełnił już wyłącznie funkcje administracyjne.    

W tym czasie zamek zatracił nie tylko militarny, ale i gotycki charakter. Podczas remontu (XVI w.) nadano mu wiele cech wyróżniających budynku renesansowe. Kolejne wieki przyniosły następne zmiany – najpierw w budynku zadomowiła się gmina kalwińska, a następnie władze zdecydowały, by spełniał tylko funkcje gospodarcze. W połowie XIX wieku zamek został częściowo rozebrany.    

Na szczęście w 1910 roku podjęto decyzję, by uratować to, co jeszcze zostało z dumnej, krzyżackiej warowni, chociaż kolejne mocno utrudniły to zadanie. Zniszczony gmach zabezpieczono po 1945 roku, a w latach 70. miasto rozpoczęło odbudowę zachodniego skrzydła. Wyniki tej pracy są już widoczne – w wyglądającej bardzo nowocześnie nadbudówce siedzibę ma urząd miasta oraz burmistrz.    

Stara część zamku udostępniona jest zwiedzającym tylko w wybrane dni, turyści mogą swobodnie wejść jedynie na zamkowy dziedziniec.

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."