Zobacz także

Zamek w Szczytnie zostanie nową atrakcją regionu?

A A

zamki na mazurach,  zamek w szczytnie

Zobacz również

Ruiny zamku krzyżackiego w Szczytnie
Henryka Sienkiewicza 1

Warmińskie zamki od lat rozpalają wyobraźnię turystów. Te, które zostały zachowane w prawie idealnym stanie, świadczą o wspaniałości tej krainy. Pozostałości innych przypominają o biegu dziejów, nie zawsze łaskawych. Teraz z ruin ma szansę podnieść się jedna z warmińskich warowni – mowa tu o Szczytnie, gdzie według powieści Jurand ze Spychowa przybył w poszukiwaniu swojej córki.

Zamek w Szczytnie – początki


Historia szczycieńskiego zamku sięga połowy XIV wieku, gdy w miejscu dawnej osady, Krzyżacy wybudowali drewniany zamek. Warownia spłonęła jednak podczas najazdu Litwinów (1370 r.), zatem do kolejnej budowy wykorzystano już kamień.

Zamek był siedzibą krzyżackiego prokuratora, a za czasów Prus Książęcych – starosty. Później przebudowano go na myśliwską rezydencję książąt, wielokrotnie nazywaną najpiękniejszą w Prusach. Dzięki temu w kolejnych latach rozkwitła osada podzamkowa. W końcu XVIII w. zamek przestał być siedzibą jakiegokolwiek urzędu i popadł w zaniedbanie. Zapomniana warownia została częściowo rozebrana…

Zamek współcześnie


Od 1925 roku aż do końca wojny w zamku mieściło się muzeum. Wśród eksponatów znalazły się prawdziwe perełki, jak na przykład wyposażenie mazurskiej izby, neolityczny grób czy prehistoryczne łodzie-dłubanki. Zbiory systematycznie się powiększały, zajmując kolejne zamkowe komnaty. Po wojnie przeniesiono je do ratusza, gdzie miały lepsze warunki.

Obecnie zamek utrzymywany jest w stanie trwałej ruiny, a pozostałości jego murów zamykają od zachodu dziedziniec miejskiego ratusza. Władze Szczytna mają jednak ambitne plany – niedawno przygotowano wniosek o unijne dofinansowanie. Dzięki uzyskanym funduszom miasto mogłoby się podjąć rewitalizacji zamkowych ruin.

Projekt obejmuje między innymi odsłonięcie i udostępnienie zwiedzającym średniowiecznych piwnic. W planie jest też obniżenie dawnego dziedzińca do poziomu ze średniowiecza a także zrekonstruowanie starej studni i fosy, oraz wypełnienie tej ostatniej wodą. Być może uda się też wydobyć kamienną basztę… Po rewitalizacji znalazłoby się tu miejsce na salę wystawienniczą, a także miejsce wystaw i rycerskich warsztatów.

Jeśli uda się zrealizować te zamierzenia, zamek w Szczytnie ma szansę stać się dużą atrakcją, przyciągającą do miasta wielu turystów.

Chcesz odwiedzić Szczytno? Wejdź i zobacz noclegi w tym mieście: Noclegi w Szczytnie

fot. pontzi (pixabay.com CC0)

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."