Zobacz także

Żegnamy się z Kanałem Giżyckim...

A A

giżycko atrakcje turystyczne,  kanał giżycki

Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Giżycku wraz z Nowym Rokiem oficjalnie zmienia nazwę. Zamiast po Kanale Giżyckim będziemy żeglować po Kanale Łuczańskim. Dlaczego?

Kanał Giżycki – spór wokół nazwy


Stara nazwa zachowa się jeszcze przez miesiąc, a już od 1 stycznia 2018 roku Kanał Giżycki zostanie oficjalnie przemianowany na Łuczański. Jak się okazuje, pomysł wcale nie jest taki nowy. Pojawił się bowiem dwa lata temu z inicjatywy grupy radnych, których poparli mieszkańcy miasta. Poza tym w mazurskim kurorcie funkcjonują równolegle obie te nazwy, czas więc było to usankcjonować.

Wielu turystów może zdziwić fakt, że początkowo nazwa Giżycko budziła wśród mieszkańców miasta duży sprzeciw. Dlaczego? Przez wieki miasto leżało na terenie Prus – i nazywało się Lötzen. Gdy jednak po drugiej wojnie światowej przesunięto granice, Lötzen zmieniło przynależność państwową. Duża część dotychczasowych mieszkańców wyjechała, a ich miejsce zajęli Polacy z terenów zabranych przez ZSRR, z centralnej części kraju a oprócz nich także ludność ukraińska. Wtedy też zmieniono Lötzen, zastępując ją starą mazurską nazwą Lec, a w sierpniu 1945 r. przyjęto spolszczoną nazwę Łuczany. Jednak już rok później Komisja Ustalania Nazw Miejscowości zamieniła swojsko brzmiące Łuczany na Giżycko (nazwa pochodzi od Gustawa Gizewiusza, działacza ruchu mazurskiego). Spotkało się to z dużym niezadowoleniem mieszkańców, ale kontrowersyjna decyzja została utrzymana.

Warto wspomnieć o tym, że mieszkańcy długo używali starej nazwy, co widać chociażby w potocznej nazwie Kanału Giżyckiego, czy funkcjonującej w mieście ulicy Łuczańskiej.

Kanał Giżycki – turystyczna atrakcja miasta


Kanał Giżycki to jedna z wizytówek miasta. Wykopano go w drugiej połowie XVIII wieku i od tego czasy łączy jeziora Kisajno i Niegocin. To jedna z najpopularniejszych dróg wodnych, której całkowita długość liczy ponad dwa kilometry. Turyści ciągną tu również z innego powodu – latem można bowiem zobaczyć działanie wyjątkowego w skali kraju mostu obrotowego. Konstrukcja powstała w XIX wieku i łączyła miasto z Twierdzą Boyen. Chociaż próbowano go unowocześnić, to obecnie most podnoszony jest wyłącznie siłą mięśni operatora. Jego otwarcie zajmuje około pięć minut i odbywa się według rozkładu rejsów Żeglugi Mazurskiej.

Kanał Giżycki, a za chwilę Łuczański, to również miejsce ciekawych letnich wydarzeń kulturalnych. Nad wodą odbywają się bowiem ciekawe imprezy, jak niezwykle popularny koncert muzyki klasycznej, zatytułowany „Giżyckie Lato z Haendlem”.

Szukasz noclegów mieście? Sprawdź więc najlepsze oferty noclegowe, wejdź: Noclegi w Giżycku

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."