Zobacz także

Inwestycje na wodnych szlakach Wielkich Jezior Mazurskich

A A

atrakcje warmii i mazur

Zobacz również

Wielkie Jeziora Mazurskie to największa naturalna atrakcja regionu. Przyszedł czas, by zadbać o przebiegające tamtędy szlaki i zainwestować w rozbudowę i przebudowę znajdującej się tam infrastruktury. Co zatem zostanie zmienione?

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (warszawa.rzgw.gov.pl) projekt zostanie wykonany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Inicjatorzy remontu widzą duży potencjał w odnowieniu infrastruktury dróg wodnych w dużej części powstałych przecież na przełomie XIX i XX wieku. Będzie to spore udogodnienie dla żeglarzy przemierzających Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i dodatkowa atrakcja przyciągająca nowych turystów, co przyczyni się także do większego rozwoju miejscowości leżących wzdłuż tej popularnej trasy.

Co się zmieni?


Przedsięwzięcie jest naprawdę duże, więc prace podzielono na trzy etapy:

• Planowane jest wyremontowanie zabytkowej śluzy Guzianka, co wymaga całkowitego jej zamknięcia, dlatego w pierwszym etapie powstanie śluza Guzianka II, która połączy jeziora Bełdany i Guziankę z Nidzkim. W planach jest także przebudowa kładki dla pieszych, łączącej Jezioro Mikołajskie z Tałtami – obecna ma zbyt niski prześwit, utrudniający części statkom pasażerskim przepłynięcie pod nią.

W harmonogramie uwzględniono także przebudowę nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Postanie tam infrastruktura ułatwiająca obsługę żeglarzy oraz turystów korzystających z żeglugi pasażerskiej, mają też powstać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma zostać ukończona w czerwcu 2020 roku.

Kolejnym etapem, który ma zostać ukończony w czerwcu 2021 roku, jest umocnienie pięciu kanałów znajdujących się na popularnym szlaku żeglugowym biegnącym z Giżycka do Mikołajek. Przebudowane będą kanały: Szymoński, Łuczański, Mioduński, Grunwaldzki i Tałcki. Podczas tej części prac zostaną przebudowane nabrzeża jezior Nidzkiego, Mikołajskiego i Niegocin oraz basenu portu śródlądowego w Giżycku, a także przebudowa kładki nad Kanałem Łuczańskim, znajdującej się na wysokości ulicy 3 Maja.

W trakcie tego etapu prac ma zostać przebudowane nabrzeże rzeki Pisy w Piszu. To popularny szlak, z którego korzystają żeglarze, jak i kajakarze. W mieście ma powstać basen portowy z infrastrukturą pomocną w obsłudze większych jednostek – znajdą się tam między innymi miejsca do cumowania z pomostami. Zmieni się też wygląd promenady biegnącej wzdłuż Pisy.

Pisz to wymarzone miasto dla kajakarzy. Zobacz dlaczego, wejdź: Kajakowa wyprawa tropami Smętka. Poznajmy Szlak Melchiora Wańkowicza

W ostatnim etapie wyremontowana będzie powstała w 1879 r. śluza Guzianka oraz śluza i jaz w Karwiku. Przebudowany zostanie też Kanał Węgorzewski pomiędzy jeziorem Mamry a miastem oraz Kanał Piękna Góra. W tym etapie udrożniony będzie kanał łączący Śniardwy z jeziorem Roś, a oprócz tego również inne połączenia akwenów. Zostaną one pogłębione, znikną też mielizny i kamienne rafy. Termin zakończenia tej inwestycji to grudzień 2021r.

Poszczególne etapy realizowane będą wspólnie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gminy Mikołajki, Ryn, Pisz, Ruciane-Nida i Giżycko.

Źródło informacji: warszawa.rzgw.gov.pl

avatar

akceptuję regulamin

Zobacz także

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."